Ændring af betalingsbetingelser

På sidste bestyrelsesmøde blev det besluttet at vi ændrer vores betalingsbetingelser med virkning fra d. 1.4. i år. Fra denne dato skal der også betales kontingent i sygdomsperioder. Vi iværksætter denne ændring for at skabe en større stabilitet i økonomien og en større sikkerhed i budgetlægningen.