Referat af årsmøde i Ældreidrættens Hus, november 2015

Landsbyråd

Referat af årsmøde i Ældreidrættens Hus, november 2015

Der var mellem 35 og 40 deltagere.
Der blev uddelt en skriftlig årsrapport til alle deltagere. Hvis andre ønsker denne kan den rekvireres på sekretariatet.
Preben Rasmussen supplerede med yderligere mundtlig information.
Der var flg. kommentarer til den skriftlige og mundtlige orientering:
• Der har været for mange aflysninger i svømmehallen på Uni. 5 gange har deltagerne mødt op til en lukket dør. Preben følger op på dette. Desværre er informationsniveauet fra Idrætsparken ikke altid optimal.
• Bruserne og det varme/ kolde vand i Odense kultur og Idrætshus er af stærkt svingende kvalitet. Alle brugere opfordres til at nævne dette overfor pedel Erik Larsen.
• Der var flg. forslag til aktiviteter/ arrangementer:
Fyn rundt på cykel (sommertur), vandretur, meditationshold, foredrag m. Allan Poulsen, Førstehjælpskursus og kursus i faldteknik.
Der følges op på det hele og vi vil udbyde temaerne for at kunne vurdere behovet.