referat fra generalforsamling Torsdag d. 26. marts 2015

generalforsamling-2014

Odense d. 30/3 2015
Referat af generalforsamlingen i Ældreidrættens Hus d. 26/3 2015

1) Valg af dirigent. Jimmy Andersen blev valgt. Han startede med at konstatere at der var indkaldt rettidigt.

2) Preben Rasmussen blev valgt som referent.

3) Hans Ole Andersen fremlagde bestyrelsens beretning til godkendelse.
Der blev uddelt et supplerende notat. Beretningen blev derefter godkendt enstemmigt.

4) Formanden fremlagde regnskab til godkendelse. Regnskabet, både for huset som sådan og for cafeen, blev godkendt enstemmigt. Budget blev fremlagt til orientering.

5) Ingen indkomne forslag.

6) Bjarne Christiansen blev valgt som revisor.

Erling Stage Olsen blev valgt som revisorsuppleant.

7) Eventuelt. Der blev drøftet flg. områder:

– Der skal være kontaktpersoner på alle hold. Underviserne skal følge op på dette.

– Per Jensen opfordrer brugerne til at henvende sig til de to
brugerrepræsentanter hvis der er nogle ønsker eller forslag. De findes på hjemmesiden.

– Hjemmesiden skal opdateres med billeder.

– Der skal sættes opslag op om alle arrangementer.

– Der er mulighed for at komme på gratis IT kurser både på   SDU og i Seniorhuset.

– Ved arrangementer med tilmelding skal man huske at melde afbud, hvis man bliver forhindret.

– Der mangler mandagshjælp til cafeen og til den ugentlige bagning af 50 boller. Alice melder sig til at bage boller.

Referent PR.