ny hjemmeside og nyt betalingssystem fra d. 1/10 24

Ældreidrættens Hus overgår til et nyt betalings- og tilmeldingssystem pr. 1/10 2024.

Al betaling og tilmelding kommer til at ske via vores nye hjemmeside.

Vi skal derfor bede om, at I ikke indbetaler kontingent for perioden fra 1/10 til 31/12 før det nye system er på plads.

Betaling for august og september skal ske på samme måde som I plejer.

Vi vil løbende informere om vores arbejde med det nye system.

Vi kan dog allerede nu informere om, at der selvfølgelig vil blive udarbejdet en skriftlig manual til alle medlemmer.

Desuden vil bestyrelsen, kontoret og underviserne være behjælpelige med alle de tvivlsspørgsmål, der måtte komme.

I hører nærmere vedr. dette.

Med venlig hilsen

Ældreidrættens Hus

Tlf. 66 14 86 25