generalforsamling 28/3

Der indkaldes hermed til generalforsamling:

Tirsdag den 28. marts 2023, kl. 14.30, i cafeen, opgang F.

Dagsorden i henhold til vedtægter.

Forslag til dagsorden skal være sekretariatet i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen.

Endelig dagsorden udsendes senest 7 dage før mødet.