Generalforsamling d. 29/3 kl. 14.30

Der indkaldes hermed til generalforsamling:

Tirsdag d. 29/3 2022, kl. 14.30, i cafeen opgang F.

Dagsorden i henhold til vedtægterne.

Forslag til dagsorden skal være sekretariatet i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen.

Endelig dagsorden udsendes senest 7 dage før mødet.

Med venlig hilsen

Ældreidrættens Hus