nye covid19 regler 26/10

På baggrund af de nye restriktioner er vi desværre nødt til at foretage nogle organisatoriske ændringer, som træder i kraft fra mandag d. 26/10 og 4 uger frem.

Forsamlingsforbuddet sænkes til 10 personer. Derfor vil der være flg. retningslinier:

For hold med et gennemsnitligt antal deltagere op til 9: ingen ændringer, træningen fortsætter som hidtil.

For hold med 9-15 deltagere: Adskilt træning med opsplitning af gruppen i to  adskilte lokaler. Alle kan altså komme som hidtil. Underviseren organiserer træningen så alle får et tilfredsstillende udbytte.

Denne regel gælder en del af holdene i gym.salen, bevægelsesrummet og styrketræningsholdene i Idrætshallen.

For hold med 9-20 deltagere, hvor adskilt træning ikke kan iværksættes på grund af indholdet bliver der tale om en ordning, hvor deltagerne kontaktes med yderligere information.

I forhold til Motionsgymnastik onsdag og Zumba torsdag: Her vil vi etablere livetræning på Facebook, således at det største antal deltagere kan være med. Livetræningen kører på de normale afviklingstidspunkter, men dog kun af en halv times varighed. Her kan alle vores facebookbrugere selvfølgelig deltage.

Vi fortsætter med den øgede opmærksomhed på afspritning, hygiejne og afstand mellem deltagerne.

Vi skal opfordre til at alle klæder om hjemmefra.

Man skal have mundbind på når man går ind i omklædningsrummet og  når man går ud af omklædningsrummet efter træningen. Men ikke når man træner.

Vi bliver desværre nødt til at lukke helt ned for cafeen i denne periode.

Anbefalingerne fra Sundhedsstyrelsen i forhold til træning er at man så vidt muligt skal opretholde denne, hvis arrangøren iværksætter de nødvendige foranstaltninger.

Med disse tiltag lever vi fuldt op til restriktionerne og anbefalingerne. I kan således være helt trygge i forhold til Jeres træning i Ældreidrættens Hus.

Vi ser frem til at alle igen møder den nye tilstand med fleksibilitet og tilpasning.

Vi glæder os til at Se Jer på holdene!!!

Alle tvivlsspørgsmål bliver besvaret på kontoret 66148625 eller hos leder Preben Rasmussen 30625851 eller på vores Facebookside.

Med venlig hilsen

Ældreidrættens Hus