corona/covid19

Vi hjælper hinanden med at sikre GOD OG TRYG TRÆNING i Ældreidrættens Hus

For at minimere risiko for spredning af coronavirus er det vigtigt, at vi passer på hinanden ved at vise hensyn, holde afstand og sikre en god hygiejne. Vores tiltag for at begrænse smitte:

· Myndighedernes informationsmateriale og vejledninger for korrekt håndvask er opsat relevante steder.

· Håndsprit er tilgængeligt ved ind- og udgange til vores træningslokaler.

· Der er intensiveret rengøring og desinfektion af lokaler samt fælles kontaktpunkter som f.eks. dørhåndtag og knapper på toiletter.

· Alle materialer rengøres og desinficeres med godkendte midler.

· Underviserne sikrer at træningen på holdene kan gennemføres med god afstand og uden fysisk kontakt.

· Der er i nogle af vores lokaler lavet afstandsmarkering eller opsat pile, der viser ”færdselsretningen” i lokalet.

· Information på holdene, hjemmesiden www.ældreidrættenshus.dk og Facebook.

· Vi holder os løbende orienteret hos Sundhedsstyrelsen og følger de til enhver tid gældende retningslinjer.

Din hjælp er også vigtig:

· Vask eller afsprit dine hænder ved ankomst til træning.

· Desinficer redskaber og rekvisitter efter brug. Til dette medbringer du egen klud.

· Host og nys i dit ærme – ikke i dine hænder.

· Vis omtanke og hensyn ved at holde afstand og undgå fysisk kontakt.

· Du kan benytte omklædnings- og badefaciliteter i Ældreidrættens Hus.

· Bliv hjemme, hvis du føler dig sløj eller utilpas.

Forholdsregler i forbindelse med mistanke om, eller bekræftet smitte med Coronavirus: (Almindelige symptomer på COVID-19 er tør hoste, feber, vejrtrækningsbesvær, muskelsmerter, ondt i halsen og hovedpine)

· Du skal blive hjemme, kontakt din læge og få lavet en COVID-19 test.

· Hvis din test påviser COVID-19 og du er uden symptomer, skal du holde dig isoleret hjemme i 7 dage. Har du derimod symptomer, betragtes du først som smittefri 48 timer efter symptomophør. Følg myndighedernes hygiejneregler ( www.sst.dk/da/viden/miljoe/miljoe-og-sundhed/hygiejne ).

Vi kan hjælpe med at minimere risikoen for, at smitten spredes yderligere. Så tag hurtigst muligt kontakt til Ældreidrættens Hus og orienter os om, hvilke hold du senest har deltaget på. Hvis der er tvivl om den smittedes færden, vil vi bede om samtykke til en samlet udmelding.

· Deltagere og underviser på hold, hvor der er smittetilfælde, vil blive kontaktet personligt med henblik på at få foretaget en COVID-19 test. Er man symptomfri bestilles COVID-19 test på www.coronaproever.dk

· Man skal testes 2 gange indenfor 14 dage. Når der foreligger en test, der ikke påviser COVID-19, er man igen velkommen på holdene i Ældreidrættens Hus.

· Ved flere samtidige tilfælde, kan ledelsen lukke for enkelte medlemmer, hold eller i værste tilfælde hele Ældreidrættens Hus.