Generalforsamling 27/3-19

Onsdag d. 27/3 2019 kl. 14.30 i cafeen, indgang F, Odense Kultur og Idrætshus.

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

1)      Valg af dirigent

2)      Valg af referent

3)      Bestyrelsens beretning til godkendelse

4)      Bestyrelsen fremlægger regnskab til godkendelse og budget til orientering

5)      Indkomne forslag

6)      Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant

7)      Eventuelt

Forslag til dagsorden skal være sekretariatet i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen.

Endelig dagsorden udsendes senest 7 dage før mødet.

Med venlig hilsen

Ældreidrættens Hus