kontakt

ÆLDREIDRÆTTENS HUS
Stadionvej 50 (Bolbro gamle skole)
5200 Odense V
opgang C- 1 sal
e-mail: aldhus@siko.dk
tlf: 66148625
kontaktgratis parkering i gården