Ferie

sidste skoledag er d. 25 juni

opstart efter sommerferien er mandag d. 2 august …hvor vi starter med alternative aktiviteter den første i august, mere info om det senere !

GOOOOOOOD FERIE